Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
ХАВСРАЛТ I
2011/11/07
Гүйцэтгэлд суурилсан Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чадавхийг үнэлэх: Улс орон, хөгжлийн байгууллагууд, тэдний түншүүдэд зориулсан үнэлгээний судалгаа дэлгэрэнгүй
ХАВСРАЛТ II
2011/11/07
Бэлэн байдлын үнэлгээ
Египет улсад Үр дүнд суурилсан Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлд хийгдэж буй ажлууд
дэлгэрэнгүй
ХАВСРАЛТ III
2011/11/07
Мянганы хөгжлийн зорилтууд (МХЗ)
дэлгэрэнгүй
ХАВСРАЛТ IV
2011/11/07
Шри Ланк улсын Үнэлгээний үндэсний бодлого

Шри Ланк улсын Үнэлгээний нийгэмлэг (ШЛҮН) ба Бодлого боловсруулах, хэрэгжилтийн яамтай хамтарсан.
2003 оны 12 дугаар сар
Шри Ланк улсын Засгийн газрын Үнэлгээний үндэсний бодлогодэлгэрэнгүй
ХАВСРАЛТ V
2011/11/07
2003 оны Андра Прадеш (Энэтхэг)-ийн Гүйцэтгэлийн хариуцлагын тухай хууль
(Хуулийн төсөл) (2003 оны АПГХТ хууль)
дэлгэрэнгүй
ХАВСРАЛТ VI
2011/11/07
Тайлбар толь
ЭЗХАХБ-ын Үнэлгээ ба Үр дүнд суурилсан удирдлагын гол нэр томьёодэлгэрэнгүй
АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛУУД
2011/11/07
Биннедик, Аннетте. 2000. “Хөгжлийн хамтын ажиллагааны агентлагуудын үр дүнд суурилсан удирдлага: Туршлагын талаарх дүгнэлт.” ЭЗХАХБ/ХТХ. Тусламжийн Үнэлгээний ажлын хэсэгт зориулсан баримт бичиг. Парис. 2 сарын 10-11 (2000 оны 10 сард шинэчлэн найруулсан)дэлгэрэнгүй
ЧУХАЛ ВЭБ ХУУДСУУД
2011/11/07
Шинэ Зеландын Е-засаглал: http://www.e-government.govt.nz/
Египетын Музей, Каир:
http://www.touregypt.net/egyptmuseum/egyptian_museum.htm
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чадавхийг хөгжүүлэх:дэлгэрэнгүй
УНШИХ НЭМЭЛТ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ
2011/11/07
Оршил
Кеттл, Доналд Ф. 2002. Дэлхий дахины Төрийн захиргааны удирдлагын хувьсгал: Засаглалын шилжилтийн талаарх тайлан. Вашингтон Д.С.: Брукингс институт.дэлгэрэнгүй
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats