Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Алхам 10: Байгууллагын хэмжээнд ХШҮ-ний тогтолцоог тогтворжуулах
2011/11/07
Бидний танилцуулж буй энэ загварын сүүлийн алхамд бид үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог тогтворжуулах асуудлыг авч үзнэ. дэлгэрэнгүй
Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог тогтворжуулах 6 үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг
2011/11/07
Бид ХШҮ-ний тогтолцооны тогтвортой байдлыг хангах гол 6 бүрэлдэхүүн хэсгийн талаарх асуудлыг авч үзнэ. Эдгээр хэмжигдэхүүн бүрд байнга анхаарал хандуулж байх шаардлагатай.
дэлгэрэнгүй
ХШҮ-ний тогтолцоог тогтворжуулахад хөшүүрэг болон хөшүүрэг болохгүй зүйлсийн ач холбогдол
2011/11/07
ХШҮ-ний тогтолцоог тогтворжуулах нь менежерүүд болон оролцогч талуудыг зохих түвшинд ажиллуулж, байнгын өдөөн идэвхижүүлэлтэд байлгадаг. дэлгэрэнгүй
Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог тогтворжуулахад тулгарч болох бэрхшээлүүд
2011/11/07
ХШҮ-ний тогтолцоог тогтворжуулахад хэд хэдэн саад бэрхшээл гарч болзошгүй. Хатри (1999) ХШҮ-ний тогтолцоог хэрэгжүүлэх, тогтворжуулахад гарч болзошгүй дараах асуудлыг тодорхойлсон байна.Үүнд:
дэлгэрэнгүй
ХШҮ-ний тогтолцоо, мэдээллийг баталгаажуулах ба үнэлэх
2011/11/07
Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог тогтвортой байлгахад байнга шинэчлэн сайжруулах явдал чухал юм. ХШҮ-ний тогтолцоог тогтмол хугацаанд дотоодын болон гадны үнэлгээний мэргэжилтнүүдийг ашиглан үнэлж байх шаардлагатай.
дэлгэрэнгүй
ШҮ: Засгийн газар болон байгууллагуудад соёлын эерэг өөрчлөлтийг хөхүүлэн дэмжих
2011/11/07
ХШҮ-ний тогтолцоо нь үндсэндээ улс төрийн сорилт бөгөөд техникийн сорилт нь их бага байдаг. Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог бий болгох, хэрэгжүүлэх, тогтворжуулах нь Засгийн газар болон аливаа байгууллагын үйл ажиллагааг шинээр явуулах замаар соёлын гол өөрчлөлтийг авчирч чаддаг байна.
дэлгэрэнгүй
Сүүлчийн санамж зөвлөмж
2011/11/07
. Чадавхийг бэхжүүлэх хэрэгцээ шаардлага хэзээ ч дуусдаггүй. Байгууллага урагшаа явах ганц арга бол уулын уруу “дугуйгаар”шууд буух явдал юм.дэлгэрэнгүй
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats