Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Алхам 9: Үр дүнгийн мэдээллийг ашиглах
2011/11/07
Өмнөх бүлэгт үр дүнтэй тайлагнах аргуудыг авч үзсэний дараа одоо бид үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцооны дүнд гаргасан үр дүнгийн мэдээлэл ашиглах асуудлыг авч үзнэ
дэлгэрэнгүй
Гүйцэтгэлийн үр дүнгийн мэдээлэл ашиглах талаар
2011/11/07
Үр дүнгийн мэдээллийг ашиглан гүйцэтгэлийг сайжруулах нь үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог бүрдүүлэх гол зорилт байдаг. ХШҮ-ний гол санаа нь үр дүнд суурилсан мэдээллийг зөвхөн тогтмол боловсруулан гаргах бус харин түүнийг холбогдох хэрэглэгчдэд цаг хугацаанд нь хүргэх замаар эргэх мэдээллийг байгууллага, Засгийн газрыг илүү сайн удирдахад ашиглах боломжтой болох юм.
дэлгэрэнгүй
Үр дүнгийн мэдээлэл ашиглахын давхар ач холбогдол:
2011/11/07
ХШҮ-ний тогтолцоо нь төсөл, хөтөлбөр, бодлогын холбогдох мөчлөг бүрд гарсан ахиц, ололт амжилт эсвэл алдаа дутагдлын талаар шинэчилсэн чухал мэдээлэл өгдөг. Энэхүү тогтолцоо нь шийдвэр гаргагчид гүйцэтгэлийг сайжруулахад хэрэглэж болох төрийн захиргааны удирдлагын хүчирхэг бөгөөд байнгын арга хэрэгсэл бөгөөд үр дүнгийн хариуцлагын тогтолцоо ба ил тод байдлыг илтгэн харуулдаг.
дэлгэрэнгүй
Мэдээлэл хуваалцан хэрэглэх стратеги
2011/11/07
“ХШҮ-ний тогтолцооны нэг хэсэг болох харилцааны асуудлыг эхнээс нь төлөвлөх” (ХААОУС 2002, x.6-7). Харилцааны сайн стратеги нь мэдээллийг түгээх болон түүнийг гол оролцогч талуудтай хуваалцахад оршдог.
дэлгэрэнгүй
Хэвлэл мэдээлэлд эрх олгох
2011/11/07
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцооны дүнд бий болсон үр дүнгийн мэдээллийг түгээх чухал түншлэгч болж болно.дэлгэрэнгүй
Цахим засаглал бий болгох
2011/11/07
Цахим засаглалыг дэлхийн олон улсын Засгийн газар, ялангуяа ЭЗХАХБ-ын гишүүн орнууд тэргүүлэх чиглэл хэмээн үзэж, удирдлагын арга хэрэгсэл болгож улам өргөнөөр ашиглах болсон. дэлгэрэнгүй
Мэдээллийг дотоодын болон гадны интернэт сайтад байрлуулах
2011/11/07
Гүйцэтгэлийн үр дүнгийн мэдээллийг нийтлэхэд өөрийн дотоодын (агентлаг болон Засгийн газрын) болон гадны вэб хуудсыг хэрэглэх нь мэдээлэл хуваалцан ашиглах бас нэг үр дүнтэй арга юм.
дэлгэрэнгүй
Төсвийн жилийн тайланг нийтлэх
2011/11/07
Татвар төлөгчдийн мөнгийг хэрхэн зарцуулж байгаа талаарх мэдээллийн хувьд төсвийн тайланг нийтлэхээс илүү үр дүнтэй арга гэж байхгүй. дэлгэрэнгүй
Иргэний нийгэм болон иргэдийн бүлгийн оролцоог хангах
2011/11/07
Иргэний нийгэм болон иргэдийн бүлгийн оролцоог хангах нь дэлгэрэнгүй
Парламентын хяналтыг бэхжүүлэх
2011/11/07
Парламентын хяналтыг бэхжүүлэх нь мэдээллийг хамтран хэрэглэх болон мэдээлэл түгээх бас нэг чухал арга юм. дэлгэрэнгүй
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats