Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Алхам 8: Үр дүнгийн мэдээллийг тайлагнах
2011/10/29
Гүйцэтгэлийн мэдээлэл нь удирдлагын арга хэрэгсэл юм. Гүйцэтгэлийн  мэдээлэл нь хяналт-шинжилгээ ба үнэлгээний аль алины үр дүн болдог.дэлгэрэнгүй
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүнгийн мэдээллийг хэрэглэх нь
2011/10/29
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан нь олон янзын үүрэг гүйцэтгэж болох бөгөөд гарч буй мэдээллийг нь харилцан адилгүй хэрэглэдэг. дэлгэрэнгүй
Хэрэглэгчдээ мэдэж, тэдэнд чиглэх
2011/10/29
Хэрэглэгчид маань хэн болох, тэд биднээс мэдээллийг ямар байдлаар танилцуулахыг хүсч байгааг мэдэх хэрэгтэй. Хэрэглэгчдийн ашиг сонирхол, хүлээлт болон тэдгээрийн зүгээс илүүд үзэх харилцааны дунджийг анхаарч авч үзэх шаардлагатай. Харилцааны стратегийг боловсруулахдаа дараах асуултыг хамрах ёстой.
дэлгэрэнгүй
Гүйцэтгэлийн тоо мэдээг тодорхой, ойлгомжтой хэлбэрээр танилцуулах
2011/10/29
Үр дүнгийн тоо мэдээг өмнөх хугацааны болон суурь үзүүлэлттэй харьцуулан тайлагнах хэрэгтэй. Цаг хугацааны явцад харьцуулалт хийх нь маш чухал.дэлгэрэнгүй
ХШҮ-ний тогтолцоо гүйцэтгэлийн сөрөг мэдээлэл гаргаж байгаа тохиолдолд яах вэ
2011/10/29
Зөвхөн сайн мэдээлэлд үндэслэн удирдах боломжгүй. Гүйцэтгэлийг хэмжих сайн тогтолцоо нь зөвхөн сайн мэдээлэл бий болгох төдийгүй харин хүндрэлтэй асуудлыг шийдэх зорилготой байдаг. Энэ нь үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцооны улс төрийн мөн чанаруудын нэг юм.
дэлгэрэнгүй
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats