Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Алхам 7: ХШҮ-ний буюу Үр дүнд суурилсан хяналтшинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог дэмжихэд Үнэлгээний үүрэг
2011/10/29
Энэхүү гарын авлагын өмнөх бүлгүүдэд ХШҮ-ний “Хяналт-шинжилгээ” хэсэгт түлхүү анхаарсан. Гүйцэтгэлийг тогтмол хянаж байх хяналтшинжилгээний тогтолцоог бүрдүүлэх нь удирдлагын хувьд зайлшгүй чухал юм. Энэхүү хяналт-шинжилгээний тогтолцоо нь өөрчлөлтийн чиглэл, өөрчлөлтийн хурд, өөрчлөлтийн цар хүрээний талаар тогтмол мэдээлэл өгч байдаг.
дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний хэрэглээ
2011/10/29
Тогтмол бус бөгөөд дангаар хийгддэг үнэлгээний судалгааны оронд үргэлжилэн хийгдэх үнэлгээний мэдээллийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэхэд урт хугацаа шаардах нь мэдээж. ХШҮ-ний тогтолцоо нь Засгийн газрын албаны хүмүүсийг Засгийн газрын нөөц болон үйл ажиллагааг удирдах, чиглүүлэхэд хэрэгцээ шаардлагатай, цаг үеэ олсон мэдээллээр хангах хэрэгтэй.
дэлгэрэнгүй
Нөөц хуваарилалтын талаар шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх.
2011/10/29
Үнэлгээний мэдээлэл нь удирдлагад ямар бодлого, хөтөлбөрүүд үр дагаврын хувьд амжилттай болон амжилт муутай байсан, иймээс нөөцийн ямар түвшин хэрэгтэй талаар мэдээлэл өгдөг.
дэлгэрэнгүй
Асуудлын шалтгааны талаар дахин авч үзэх.
2011/10/29
Хэрэгжүүлж буй бодлого, хөтөлбөрөөс хүндрэлтэй байгаа асуудалд мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлэхгүй байх нь элбэг байдаг. Өөрчлөлт гарахгүй байна гэдэг нь оновчгүй төлөвлөсөн, эсвэл буруу хэрэгжүүлснээс шалтгаалсан байж болох юм.
дэлгэрэнгүй
Шинээр гарч буй асуудлыг тодорхойлох.
2011/10/29
Үнэлгээний мэдээлэл нь хүүхдийн сургууль завсардалтын түвшин нэмэгдэх, ДОХ-ын улмаас эцэг эх нь нас барсан өнчин хүүхдийн тоо, өсвөр насныхны дундах хар тамхины хэрэглээ зэрэг өргөн тархаж амжаагүй боловч Засгийн газрын ажилтнуудын анхааралд байх шаардлагатай зарим асуудлыг чухалчлан гаргаж ирдэг.
дэлгэрэнгүй
Өрсөлдөх эсвэл хамгийн оновчтой хувилбарын талаар шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх.
2011/10/29
 Засгийн газрууд ихэвчлэн аливаа асуудлыг шийдвэрлэхдээ нэгээс илүү стратегийг туршиж үздэг.дэлгэрэнгүй
Төрийн захиргааны өөрчлөлт шинэчлэл ба санаачилгад дэмжлэг үзүүлэх.
2011/10/29
Үнэлгээний мэдээлэл нь өөрчлөлт шинэчлэлийн ажлууд үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа талаар иргэдэд нотолгоо өгч чаддаг.дэлгэрэнгүй
Асуудлын шалтгаан болон хэрхэн хариу арга хэмжээ авах талаар санал нэгдэх.
2011/10/29
Үнэлгээний мэдээлэл нь Засгийн газар болон чухал оролцогч талууд хооронд асуудлын шалтгаан ба нөхцөл байдал, түүнийг оновчтой шийдэхэд ямар арга хэмжээ авах талаар ярилцахад хувь нэмэр болдог.
дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний цаг хугацаа
2011/10/29
Үнэлгээний мэдээлэл нь  бодлого төсөл хөтөлбөрийн удирлагын үе  шат бүхэнд Засгийн газрын удирдах ажилтнуудад хамааралтай бөгөөд хэрэгцээтэй байдаг. Цаг хугацааны асуултад хариулт хялбархан өгч болно: Үнэлгээний мэдээлэл ач холбогдолтой байх аливаа цаг хугацаа нь үнэлгээ хийх мэдээлэл цуглуулахад зарцуулах хугацаа юм.
дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний хэлбэрүүд
2011/10/29
Харилцан адилгүй өөр асуултуудад хариулт өгөхөд үнэлгээний янз бүрийн хэлбэр тохиромжтой байдаг. Төрөл бүрийн асуултад хариулт өгөх “бүгдэд таардаг” үнэлгээний загвар гэж байхгүй. Удирдлагууд үнэлгээнээс юу олж мэдэхийг хүсч байгаа талаар тодорхой ойлголттой байх нь чухал.
дэлгэрэнгүй
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats