Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Алхам 6: Үр дүнгийн хяналт-шинжилгээ
2011/10/29
Зорилтот түвшинг сонгосны дараа гүйцэтгэлд суурилсан хүрээг хэрэгжүүлж дуусахад, бид үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх мэдээллийг хэрэглэхэд бэлэн болно (Зураг 6.1). Энэ бүлэгт шийдвэр гаргах үйл явцад сайн мэдээлэл өгөхөд шаардагдах мэдээг олж авах тогтолцоог хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар авч үзнэ.
дэлгэрэнгүй
Хяналт-шинжилгээний гол хэлбэр ба түвшнүүд
2011/10/29
Зураг 6.3-т тусгасны дагуу хяналт-шинжилгээний 2 хэлбэр байдаг. Үүнд: хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үр дүнгийн хяналт-шинжилгээ байна.
Аль аль нь үр дүнг хянахад чухал юм.
Зураг 6.4 нь бодлого, хөтөлбөр болон төслийн түвшингийн үр дүнгийн хяналт-шинжилгээний жишээг харуулж байна.дэлгэрэнгүй
Хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ ба Үр дүнгийн хяналтшинжилгээ хоорондын холбоо
2011/10/29
Зураг 6.5-д үр дагавар, зорилтот түвшин нь жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй хэрхэн уялддаг, мөн мэдээллийн дээш, доош үргэлжилсэн урсах систем байдаг болохыг харуулав.
дэлгэрэнгүй
Хяналт-шинжилгээний тогтолцоог бүрдүүлэх гол зарчмууд
2011/10/29
Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог бүрдүүлэх хэд хэдэн гол зарчим байдаг. Үүнд:дэлгэрэнгүй
Түншлэлийн замаар үр дүнд хүрэх нь
2011/10/29
Хөгжлийн зорилтод хүрэх үүднээс улам олон түншлэлийг бий болгож байна.. Түншлэлийг олон улсын, олон талт, бүс нутгийн, улс орны болон Засгийн газрын хэмжээнд байгуулж болно. дэлгэрэнгүй
Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээний тогтолцооны хэрэгцээ шаардлага
2011/10/29
Аливаа хяналт-шинжилгээний тогтолцоонд дараах 4 үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг шаардлагатай. Үүнд: гардан хариуцах тал, удирдлага, байнгын ажиллагаатай байх, найдвартай байх явдал юм
дэлгэрэнгүй
Мэдээллийн чанарын гурвалжин: Найдвартай, баталгаатай, цаг үеэ олсон байх
2011/10/29
Бүх шалгуур үзүүлэлтийн (хэрэгжилт ба үр дүн) мэдээлэл цуглуулах тогтолцоо нь 3 үндсэн шалгуурыг хангах шаардлагатай: найдвартай, баталгаатай, цаг үеэ олсон байх (Зураг 6.9). Эдгээр шалгуурын аль нэгийг хангаагүй бол тогтолцооны найдвартай байдал алдагдана
дэлгэрэнгүй
Гүйцэтгэлийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх
2011/10/29
Гүйцэтгэлийн үр дүнгийн мэдээллийг төсөл, хөтөлбөр, бодлогыг сайжруулахад хэрэглэх учиртай. Мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, тайлагнах нь төсөл, хөтөлбөр, бодлогын явц байдлын талаарх чухал, тогтмол мэдээлэл болж байдаг.
дэлгэрэнгүй
Мэдээлэл цуглуулах арга хэрэгсэл ба зарчмыг урьдчилан туршиж шалгах
2011/10/29
Мэдээлэл цуглуулах арга хэрэгсэл болон зарчмыг урьдчилан шалгах буюу турших нь үр дүнтэй хяналт-шинжилгээний тогтолцоог бүрдүүлэхэд маш чухал байдаг. Урьдчилан шалгахад дараах гол хэдэн асуудлыг анхаарна.
дэлгэрэнгүй
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats