Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Алхам 5: Сайжруулахын тулд төлөвлөх – Үр дүнгийн зорилтот түвшинг тогтоох
2011/10/29
Шалгуур үзүүлэлтүүдийн суурь үзүүлэлтийн мэдээлэл цуглуулсны дараах алхам бол үр дагаварт хүрэх үүднээс тодорхой цаг хугацаанд ямар ахиц өөрчлөлтөд хүрч болох буюу үр дүнгийн зорилтот түвшинг тогтоох асуудал юм
дэлгэрэнгүй
Зорилтот түвшингийн тодорхойлолт
2011/10/29
Зорилтот түвшин гэдэг нь “... хүрэх буюу хийх гэж буй зүйлийн тоо, хугацаа, байрлалыг илэрхийлсэн тодорхой зорилт юм” (ХААХОУС 2002 х.А-11). Үндсэндээ, зорилтот түвшин нь улс орон, нийгэм эсвэл байгууллагын тухайн цаг хугацаанд хүрэхийг хүсч байгаа шалгуур үзүүлэлтийн тоогоор илэрхийлэгдсэн түвшин болно.
дэлгэрэнгүй
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн зорилтот түвшинг сонгоход анхаарах хүчин зүйлс
2011/10/29
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг сонгоход анхаарах шаардлагатай хэд хэдэн хүчин зүйл байдаг. Нэг хүчин зүйл нь суурь үзүүлэлтийг анхаарч үзэх явдал юм. Суурь үзүүлэлтийн эхлэлийн цэгийн талаар тодорхой ойлголт шаардлагатай.
дэлгэрэнгүй
Хөгжлийн асуудалтай холбоотой зорилтот түвшингийн жишээ
2011/10/29
Шигтгээ 5.1-д хөгжлийн асуудалтай холбоотой зорилтот түвшний хоёр жишээг харуулав. Холбогдох бүлгүүд, зорилго, зорилтот түвшинд хүрсэн байх цаг хугацааг тогтоох замаар тодорхой зорилтот түвшинг тодорхойлохын төлөө ажиллах хэрэгтэй.дэлгэрэнгүй
Гүйцэтгэлд суурилсан ерөнхий хүрээ
2011/10/29
Үр дагавар, шалгуур үзүүлэлт, суурь үзүүлэлт болон зорилтот түвшингийн бүрэн хэмжээний матриц нь гүйцэтгэлийн хүрээ болдог. Энэ нь урт хугацааны үр дагаварт хүрэх явцад дунд шатанд зорилтот түвшинд хүрсэн эсэх талаар мэдээлэл өгч эхлэх үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог төлөвлөх үр дагавар болон төлөвлөгөөг тодорхойлдог.дэлгэрэнгүй
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats