Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Алхам 3: Үр дагаварт хяналт-шинжилгээ хийх шалгуур үзүүлэлтийг сонгох
2011/10/29
Бид хүсэн хүлээсэн үр дагаварт хүрсэн эсэхээ хэрхэн мэдэх вэ? Хүрч болохуйц, оновчтой тодорхойлсон үр дагаврыг нягтлах болон эдгээр үр дагаврын талаар санал нэгдэхийн ач холбогдлыг авч үзсэний дараа бид шалгуур үзүүлэлтийг сонгоно.
дэлгэрэнгүй
Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцооны бүх түвшинд шалгуур үзүүлэлт шаардлагатай
2011/10/29
Орц, үйл ажиллагаа, гарц, үр дагаврын ахиц өөрчлөлтийг хэмжих шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах болон зорилтууд нь удирдлагын системд шаардлагатай шинэчилсэн мэдээллээр хангахад чухал. Энэ нь төлөвлөсний дагуу үр дүнд хүрэх эсвэл хүрэхгүй байж болзошгүй байгууллагын эсвэл Засгийн газрын хэсгүүдийг тогтооход удирдлагад дэмжлэг үзүүлнэ.
дэлгэрэнгүй
Үр дагаврыг түүний шалгуур үзүүлэлтээр илэрхийлэх
2011/10/29
“Үр дүн”-г хэмжинэ гэдэг нь зөвхөн орц, гарц бус бас үр дагаврыг хэмжинэ гэсэн үг. Гэвч, бид эдгээр үр дагаврыг хэмжигдэхүйц гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр илэрхийлэх шаардлагатай. дэлгэрэнгүй
Гүйцэтгэлийн сайн шалгуур үзүүлэлтийн “CREAM”
2011/10/29
Гүйцэтгэлийн сайн шалгуур үзүүлэлтийг сонгох “CREAM” (ТХБХХ) нь тодорхой төсөл, хөтөлбөр, бодлогын шалгуур үзүүлэлийг боловсруулахад тус болох шалгууруудын багц юм (Чавио-Кампо 1999, х.85). Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт нь тодорхой, холбогдолтой, боломжийн, хангалттай, хяналт-шинжилгээ хийж болохуйц байна. Шалгуур үзүүлэлт тодорхой, уялдаа холбоотой байх тусам илүү оновчтой хэмжиж үнэлэх стратеги бий болгодог тул “CREAM” (ТХБХХ) нь даатгалын бодлоготой ойролцоо юмдэлгэрэнгүй
Орлуулах шалгуур үзүүлэлтийг хэрэглэх нь
2011/10/29
Шалгуур үзүүлэлтийг сонгоход дандаа яг таг оновчтой байдаггүй. Гэхдээ аль болох ойролцоогоор ч гэсэн оновчтой байлгахыг хичээх хэрэгтэй. Зарим тохиолдолд үр дагаврын шалгуур үзүүлэлтийг шууд хэмжихэд бэрхшээлтэй байдаг тул энэ үед орлуулах шалгуур үзүүлэлт хэрэгтэй болдог.
дэлгэрэнгүй
Урьдчилж боловсруулсан шалгуур үзүүлэлт хэрэглэхийн давуу ба сул тал
2011/10/29
Урьдчилж боловсруулсан шалгуур үзүүлэлт нь тухайн улс орон, байгууллага, хөтөлбөр, салбарын хүрээнээс хамааралгүйгээр тогтоосон шалгуур үзүүлэлт юм. Жишээ нь, зарим хөгжлийн байгууллагууд нь дараах хөгжлийн зорилтуудыг хянах үүднээс шалгуур үзүүлэлтүүдийг боловсруулсан. Үүнд:
дэлгэрэнгүй
Шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах
2011/10/29
Шалгуур үзүүлэлтүүдийг боловсруулахад ихээхэн ажил шаардагдана. Шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах үйл явцад техникийн, бие даасан, бодлогын чадвартай мэргэжилтнүүд оролцох нь маш чухал. Шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах үед техникийн, бие даасан, бодлогын аль аль талыг сайтар бодож тусгах хэрэгтэй.
дэлгэрэнгүй
Шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох: Хөгжиж буй орнуудын туршлага
2011/10/29
Хөгжиж буй олон орон, түүнчлэн бүс нутгууд өөрсдийн хөгжлийн зорилтын явцыг хянахад шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулж эхлээд байна. Шигтгээ 3.2-3.4-т Африкийн бүс нутаг, Шри Ланк, Албани улсын туршлагаас харуулав.
дэлгэрэнгүй
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats