Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Сургамжтай зүйлс
2011/10/29
Хөгжиж буй эдгээр 3 орны бэлэн байдлын үнэлгээний жишээнээс ямар сургамж авч болох вэ?дэлгэрэнгүй
Бангладешийн жишээ – Сууриас нь эхлэн бүрдүүлж байна.
2011/10/29
элэн байдлын үнэлгээг нэвтрүүлэх явцад Бангладеш улс нь үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог төлөвлөх, бүрдүүлэхэд бэлэн байдлын үнэлгээтэй холбоотойгоор томоохон сорилттой тулгарсан.
дэлгэрэнгүй
Египетын жишээ: Хяналт-шалгалт, үнэлгээнд алгуур, системтэй шилжиж байна
2011/10/29
Үр дүнд суурилсан ХШҮ-г нэвтрүүлэхэд улс орны бэлэн байдлыг үнэлэх гардан хариуцах хүсэлтэй манлайлагчийг олох асуудал. Бэлэн байдлын үнэлгээ нь Египетын Засгийн газрын олон өндөр албан тушаалтнууд гүйцэтгэлийг үнэлэх тогтолцоонд шилжих сонирхолтой байгааг тогтоосон байна.
дэлгэрэнгүй
Румын улсын жишээ: ХШҮ-нд шилжих зарим боломж
2011/10/29
Румын улс Европын Холбоонд нэгдэхээр хэлэлцээ хийж байгаа бөгөөд 2007 онд нэгдэх байх гэж найдаж байгаа. Засгийн газар өөрчлөлт шинэчлэл хийх талаар улс төрийн шийдвэр гаргасан бөгөөд эдийн засгийн дунд хугацааны стратеги боловсруулсан.
дэлгэрэнгүй
Засгийн газрын гүйцэтгэлийг үнэлэх үүрэг, хариуцлага ба бүтэц
2011/10/29
Засгийн газрын албан тушаалтнууд байнга солигдож тогтвортой бус байх нь ХШҮ-ний тогтолцоог бүрдүүлэхэд бэрхшээл учруулдаг. Яамдын ажиллах хүчний байнгын сэлгээ нь манлайлагчийг тодорхойлж, хамтран ажиллахад хүндрэл учируулна. Энэ нь иргэний нийгэм, ТББ, парламент зэрэгт өөр манлайлагч хайх нэг шалтгаан болдог. Хөгжиж буй олон орны яамд, засгийн газрын нэгжүүдэд хяналтшинжилгээ,
дэлгэрэнгүй
Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоон дахь чадавхийг бэхжүүлэх шаардлага
2011/10/29
Бодлогын болон удирдлагын шийдвэр нь баталгаатай, найдвартай мэдээлэлд үндэслэх шаардлагатай. Бангладеш, Египет, Румын нь хөгжиж буй бусад орны адил ХШҮ-ний тогтолцоог бүрдүүлэх чадавхи сул, шаардлагатай нөөц хангалтгүй байна. Энэ нь давж гарахааргүй саад бэрхшээл биш юм.
дэлгэрэнгүй
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats