Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Алхам 2: Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үр дагаврын үзүүлэлтийг тодорхойлох
2011/10/29
Зорилгоо тодорхойлох нь Засгийн газрын аль ч түвшинд шийдвэр гаргах үйл ажиллагааны нэг чухал хэсэг болдог. Хэдийгээр бүх Засгийн газарт ХШҮ-ний чадавхи байдаггүй ч тэдгээр нь бүгд өөрийн гэсэн зорилготой.
дэлгэрэнгүй
Үр дагаврын ач холбогдол
2011/10/29
Юуны түрүүнд, зорилт ба үр дагаврыг хооронд нь ялгах асуудал чухал. Зорилт бол гол төлөв МХЗ гэх мэт урт хугацааных байдаг. МХЗ-ын жишээний хувьд, зорилтоос бид үр дагавар руу шилжих бөгөөд энэ нь дунд хугацааных байна (5-10 жил).
дэлгэрэнгүй
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үр дагаврын үзүүлэлтийг сонгоход анхаарах асуудлууд
2011/10/29
Стратегийн тэргүүлэх чиглэл гэж юу вэ? Хүсэн хүлээж буй үр дагавар юу вэ? Эдгээр нь аливаа байгууллага, Засгийн газар, иргэний нийгмийн сонирхогч талууд өөрсдөөсөө болон бусдаас асууж байдаг асуулт юм. Бид эдгээр нь үндэсний Засгийн газартай хэрхэн уялдаа холбоотой болохыг олоход голлон анхаарах болно.
дэлгэрэнгүй
Гол оролцогч талуудыг хамруулан оролцооны болон зөвлөлдөх үйл ажиллагааг бүрдүүлэхийн ач холбогдол
2011/10/29
Зорилтыг салангид байдлаар тодорхойлох нь дотоодын болон гадны гол оролцогч талуудын идэвхтэй оролцоог бууруулахад хүргэдэг. Үүний адилаар, үр дагаврын үзүүлэлтийг сонгоход оролцогч талуудыг хамруулан оролцооны болон зөвлөлдөх үйл ажиллагааг бий болгох нь маш чухал юм.
дэлгэрэнгүй
Үр дагаврын үзүүлэлтийг тодорхойлох, санал нэгдэх ерөнхий үйл явц
2011/10/29
Та хаашаа явж байгаа, яагаад тийшээ явж байгаа, тэр газраа хүрсэн эсэхээ хэрхэн олж тогтоох вэ гэдгээ мэдэх шаардлагатай. дэлгэрэнгүй
Оролцогч талуудын тодорхой төлөөллийг тогтоох
2011/10/29
Асуудалд оролцох чухал талууд хэн бэ? (эрүүл мэнд, боловсрол, гэх мэт асуудлаар)?дэлгэрэнгүй
Оролцогч талуудын анхаарч буй гол асуудлыг тодорхойлох
2011/10/29
Холбогдох талуудын ашиг сонирхлыг олж тогтоохын тулд чөлөөтэй сэтгэх сэтгэлгээг дэмжих, зорилтот бүлгүүд, санал асуулга, ярилцлага авах зэргээр мэдээлэл цуглуулах арга техникийг ашиглана.
дэлгэрэнгүй
Үр дагаврыг сайжруулах томьёоллоор аливаа асуудлыг илэрхийлэх нь
2011/10/29
Асуудлыг зүгээр л нэг асуудал гэж дахин тодорхойлохоос түүнийг эерэг үр дагавар бий болгох боломж байдлаар тодорхойлох нь хоорондоо маш ялгаатай байдаг.дэлгэрэнгүй
Хүсэн хүлээж буй гол үр дагаврыг олж тогтоохын тулд задлан авч үзэх хэрэгтэй
2011/10/29
Сайжруулбал зохих зөвхөн нэг асуудалд хүрэхийн тулд үр дагаврын тодорхойлолт тус бүрээр үр дагаврын үзүүлэлтүүдийг хангалттай бүлэглэн хувааж авч үзэх хэрэгтэй. дэлгэрэнгүй
Засгийн газар эсвэл байгууллага эдгээр үр дагаварт хэрхэн хүрэхийг үнэлэх төлөвлөгөө боловсруулах
2011/10/29
Хэрэгжилтэд анхаарсан уламжлалт аргаар орц, үйл ажиллагаа болон гарцад хяналт-шинжилгээ хийж байгаа бол үр дагаврын талаар тодорхой мэдэж байх хэрэгцээ шаардлага харьцангуй бага. Удирдлага орцыг  төвлөрүүлж, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, гарц бий болохыг хүлээдэг.
дэлгэрэнгүй
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats