Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Бэлэн байдлын үнэлгээ: үндсэн 8 асуулт
2011/10/29
Бэлэн байдлын үнэлгээ нь үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог байгуулахад шаардлагатай хүчин зүйл байгаа эсэхийг тогтооход хэрэглэгддэг оношлох арга хэрэгсэл юм. дэлгэрэнгүй
Төрийн захиргааны байгууллагад ХШҮ-ний тогтолцоог бий болгох ямар шахалт, шаардлагууд байна?. Яагаад?
2011/10/29
ХШҮ-ний тогтолцоог бий болгох хэрэгцээ шаардлага хаанаас, яагаад урган гарч байгааг мэдэх нь чухал. Хэрэгцээ, шахалт шаардлага дотоодын, олон талт эсвэл олон улсын оролцогч талуудаас эсвэл эдгээрийн нэгдлээс гарч байна уу? Хэрэв хэрэгцээ шаардлагын хариуд тохиромжтой арга хэмжээ авахыг зорьж байгаа бол эдгээрийг мэддэг, анхаардаг байх шаардлагатай.
дэлгэрэнгүй
ХШҮ-ний тогтолцоог хэн дэмжиж байна вэ?
2011/10/29
Засгийн газарт манлайлагч байх нь үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоо тогтвортой, амжилттай хэрэгжихэд онцгой чухал. Засгийн газрын өндөр албан тушаалын манлайлагч нь мэдээлэл сайтай шийдвэр гаргах, мөн ийм тогтолцоог бүрдүүлэхэд саад болохыг сонирхож буй шинэчлэлийг эсэргүүцэгчдийн дайралтаас хол байлгах зэрэгт хүчтэй дэмжлэг үзүүлдэг.
дэлгэрэнгүй
Ийм санаачилгыг дэмжихэд манлайлагчдыг юу өдөөн идэвхжүүлдэг вэ?
2011/10/29
Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ийн тогтолцоог байгуулах нь улс төрийн эрсдэл ба ач холбогдлын аль алиныг агуулсан улс төрийн үйл ажиллагаа байдаг. дэлгэрэнгүй
Тогтолцоо нь Нөөцийн оновчтой хуваарилалт, Хөтөлбөрийн зорилтод хүрэхэд шууд байдлаар хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх вэ?
2011/10/29
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ нь өөрөө үйл ажиллагааны төгсгөл биш юм. Энэ нь сайн засаглал, орчин үеийн менежментийн үйл ажиллагаа, шинэ санаачилга, өөрчлөлт шинэчлэлт, хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах явдлыг дэмжихэд хэрэглэх арга хэрэгсэл юм.
дэлгэрэнгүй
Тогтолцоог хэн гардан хариуцах вэ? Тогтолцооноос хэн үр шим хүртэх вэ? Тэдэнд хэрэг дээрээ хэр их мэдээлэл хэрэгтэй байна вэ?
2011/10/29
ХШҮ-ний тогтолцоог бүрдүүлэхэд улс төр зөвхөн ганц хүчин зүйл болдоггүй. Байгууллагын нарийвчилсан үнэлгээ нь ийм тогтолцоог бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх, тогтвортой авч явах хэрэглэгчдийн бодит чадавхийг тусгаж чаддаггүй.
дэлгэрэнгүй
ХШҮ-ний тогтолцооны дүнд бий болсон сөрөг мэдээлэлд байгууллага, манлайлагчид, ажилтнууд хэрхэн ханддаг вэ?
2011/10/29
Айдас хүйдэс давамгайлсан байгууллагын эсвэл улс төрийн орчинд ХШҮ-ний тогтолцоог хэрэгжүүлэхэд хэцүү байдаг. ХШҮ-ний тогтолцоо нь санаа зовмоор, улс төрийн хувьд эмзэг, эрх мэдэлтнүүдэд таагүй мэдээллийг гарцаагүй бий болгоно.
дэлгэрэнгүй
Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог дэмжих чадавхи хаана байдаг вэ?
2011/10/29
Гүйцэтгэлийн тоо мэдээ, мэдээллийг хаанаас ч олж болно. Бэлэн байдлын үнэлгээ нь эдгээр тоо мэдээ, мэдээллийг хаанаас олж болохыг харуулсан чухал зааварчилгаагаар хангадаг.дэлгэрэнгүй
ХШҮ-ний тогтолцоо нь төсөл, хөтөлбөр, салбар болон үндэсний зорилтуудтай хэрхэн уялдах вэ?
2011/10/29
Бэлэн байдлын үнэлгээний нэг гол чиг үүрэг нь Засгийн газрын хэмжээнд мэдээллийг нэгдмэл байдлаар уялдуулан холбох боломж болон түүний эрсдэлийг тодорхойлдог. дэлгэрэнгүй
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats