Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Хөгжингүй болон хөгжиж буй орнуудын ХШҮ-ний туршлага
2011/10/29
Энэ хэсэгт үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцооны талаар хөгжингүй болон хөгжиж буй орнуудын туршлагын талаарх зарим суурь мэдээллийг дурдана. дэлгэрэнгүй
Хөгжингүй болон ЭЗХАХБ-ын гишүүн орнуудын ХШҮ-ний туршлага
2011/10/29
ЭЗХАХБ-ын гишүүн 30 орны ихэнх нь үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоотой болсон байна. Тэдний хувьд, ийм үр дүнд хүрсэн зам нь тийм ч хялбар бөгөөд шулуун дардан байсангүй. Тэдний туулсан зам, чиг хандлага, хэв маяг, хөгжлийн түвшин харилцан адилгүй, ихээхэн ялгаатай байв.
дэлгэрэнгүй
ЭЗХАХБ-ын гишүүн орнуудын өнөөгийн хөгжлийн байдал.
2011/10/29
ЭЗХАХБ-аас саяхан хийсэн судалгаа нь ЭЗХАХБ-ын гишүүн орнуудын төсвийн болон удирдлагын тогтолцоо, үйл ажиллагаанд үр дүнд суурилсан хандлагыг нэвтрүүлж, хэрэгжүүлж байгаа талаар ач холбогдолтой дүгнэлт гаргасан байна.
дэлгэрэнгүй
Хөгжиж буй орнуудын өмнө тулгарч буй ХШҮ-ний тусгай сорилтууд
2011/10/29
Хөгжиж буй оронд ХШҮ-ний тогтолцоог төлөвлөх, бүрдүүлэх асуудал нь хялбар бус бөгөөд үүнийг дутуу үнэлж болохгүй. Ийм тогтолцоог бий болгох нь чухал үйл ажиллагаа бөгөөд нэг шөнийн дотор хийх боломжгүй. Гэвч, үүнийг хөгжиж буй орнуудад хэрэгжүүлэхэд хэтэрхий түвэгтэй, тавигдах шаардлага хэт өндөр, хэт боловсронгуй гэж үзэн үүнээс татгалзаж бас болохгүй. Аливаа улс орон, түүний дотор хөгжиж буй орнууд ч мөн өөрийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хяналтшинжилгээ хийх мэдээллийн тогтолцоотой байх шаардлагатай.
дэлгэрэнгүй
Хөгжиж буй орнуудын ХШҮ-ний туршлага
2011/10/29
Хөгжиж буй олон орон ХШҮ-г нэвтрүүлэх талаар амжилтад хүрээд байна. Хөгжиж буй орнуудад тулгардаг олон сорилтын талаар Шигтгээ i.ix, i.x –т Малайз, Уганда улсын жишээгээр харуулав. Эдгээр хоёр улсын аль аль нь илүү ил тод, хариуцлагатай, үр дүнд чиглэсэн байх зорилгоор төсөв боловсруулах үйл ажиллагаанд хоорондоо ялгаатай шинэ арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлжээ.
Хөгжиж буй орнууд олон сорилттой тулгардаг.дэлгэрэнгүй
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats