Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Үр дүнд суурилсан ХШҮ –Төрийн захиргааны удирдлагын хүчирхэг арга хэрэгсэл
2011/10/29
Энэ хэсэгт гүйцэтгэлийн үр дүнг хэмжихийн ач холбогдол (Шигтгээ i.iv.), ХШҮ-ний үүсэж хөгжсөн түүх, тодорхойлолт, уламжлалт хэрэгжилтэд анхаарсан ХШҮ ба үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний ялгаа, хяналтшинжилгээ, үнэлгээний нэмэлт үүргийн талаар дурдах болно.
дэлгэрэнгүй
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ: Энэ ер нь юуны тухай вэ?
2011/10/29
“Үр дүнд нь юу болов” гэсэн асуултад нийцэх хариулт нь оролцогч талуудын шаарддаг хариуцлагын тогтолцоонд анхаарал хандуулахын зэрэгцээ тавьсан зорилт, зорилтот түвшинд хүрэхэд шаардлагатай мэдээллийг төрийн захиргааны удирдлагуудад өгч, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн явцад хийх хэрэгтэй аливаа залруулгын  үндэслэлийн талаар хангалттай баримт нотолгоогоор хангадаг.
дэлгэрэнгүй
Хэрэгжилтэд анхаарсан уламжлалт болон үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцооны гол шинжүүд
2011/10/29
Хэрэгжилтэд анхаарсан уламжлалт ХШҮ-ний тогтолцоо нь зорилт үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд төвлөрдөг бөгөөд тэд хийх ёстой зүйлээ хийсэн үү гэсэн асуулт тавьдаг. Тухайлбал, тэд шаардлагатай орцыг ашиглаж чадсан эсэх?
дэлгэрэнгүй
Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний олон талын хэрэглээ
2011/10/29
Үр дүнд суурилсан ХШҮ-г олон янзаар, улам өргөн хэрэглэх болжээ. Хариуцлагын тогтолцоо, бодитой харагдахуйц үр дүнгийн хэрэгцээ шаардлага өсөн нэмэгдэхийн хэрээр Үр дүнд суурилсан ХШҮ-г хэрэглэх нь мөн ихэсч байна.
дэлгэрэнгүй
Төсөл, хөтөлбөр, бодлогын хэрэгжилт.
2011/10/29
Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог амжилттай төлөвлөж, төсөл, хөтөлбөр, бодлогын бүх түвшинд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд хэрэглэж байна. дэлгэрэнгүй
Дотоодын ба гадны хэрэглээ.
2011/10/29
ХШҮ-г мөн Засгийн газрын түвшинд, бүс нутгийн ба орон нутгийн түвшинд хэрэгжүүлж болдог. Иймд, ХШҮ-г засаг захиргааны нарийн түвэгтэй байдал (төсөл, хөтөлбөр, бодлого) эсвэл газарзүйн байршилтай уялдуулан авч үзэж байгаа үед дотоодын ба гадны хэрэглээ ялгаатай байх нь зайлшгүй юм. Дахин хэлэхэд, Засгийн газрын түвшин тус бүр дэх оролцогч талуудын мэдээллийн хэрэгцээнээс хамааран тодорхой шалгуур үзүүлэлтүүд ялгаатай байхаас аргагүй болдог.
дэлгэрэнгүй
Мэдлэгийн капитал.
2011/10/29
ХШҮ-ний сайн тогтолцоо нь мэдлэгийн капиталын эх сурвалж болдог. Эдгээр нь төсөл, хөтөлбөр болон амжилттай хэрэгжиж буй бодлогын төрөл, гол төлөв юу сайн хэрэгждэг, юу эс хэрэгждэг, ямар шалтгаантай болох талаарх мэдлэгийн үндсийг бүрдүүлж хөгжүүлэх  боломжийг засгийн газар болон байгууллагуудад олгоно.
дэлгэрэнгүй
Ил тод байдал ба хариуцлагын тогтолцоо.
2011/10/29
Ил тод байдал ба хариуцлагын тогтолцоо. ХШҮ-ний тогтолцоо нь байгууллага болон засгийн газрын хэмжээнд ил тод байдал, хариуцлагыг сайжруулахад бас чухал. Үр өгөөжтэй нөлөөлөл нь үр дүнд ач холбогдол өгснөөр нэмэгддэг.
дэлгэрэнгүй
Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог бүрдүүлэхэд тулгардаг улс төрийн болон техникийн сорилтууд
2011/10/29
Үр дүнд суурилсан тогтолцоог бүрдүүлэхтэй холбогдсон улс төрийн болон техникийн олон янзын сорилт байдаг. Ялангуяа, ихэнх тохиолдолд улс төрийн сорилтыг даван туулахад хэцүү.
дэлгэрэнгүй
ХШҮ-ний улс төрийн тал.
2011/10/29
ХШҮ-ний улс төрийн тал. Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог нэвтрүүлэхэд ЭЗХАХБ болон хөгжингүй орнууд мөн улс төрийн олон сорилттай тулгардаг. Хамгийн гол нь ийм тогтолцоог бүрдүүлэхэд хүчтэй, тууштай улс төрийн манлайлал, улс төрийн тэргүүлэгч маш чухал юм.
дэлгэрэнгүй
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats