Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Өмнөтгөл
2011/10/29
Хөгжил дэвшлийг гардан хэрэгжүүлэгчдэд зориулсан гарын авлага
Жоди Золл Кусек
Рей С.Рист

ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОГТОЛЦООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ 10 алхам

Орчуулсан:                      Д. СОЛОНГО, Улс төрийн шинжлэх ухааны магистр
Хянан тохиолдуулсан:   Н. ЭРДЭНЭЧИМЭГ, Эдийн засгийн ухааны магистр
Зөвлөх:                            Ц.ЦЭНДЖАВ, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Засгийн газрын ахлах референт, Төрийн удирдлагын магистрдэлгэрэнгүй
Өмнөх үг
2011/10/29
Төр засгийн үр дүнтэй үйл ажиллагаа нь нийгэм, эдийн засгийг тогтвортой хөгжүүлэх үндэс, суурь болдог. Даяаршлын эрин үе эхэлснээр дэлхийн улс орнуудын Засгийн газар, байгууллагууд сайн засаглал, хариуцлага, ил тод байдал, хөгжлийн илүү үр дүнд хүрэх, бодит үр дүнг бий болгох талаар гадаад, дотоодын оролцогч талуудаас тавьж буй шахалт, шаардлагад илүү мэдрэмжтэй хандах асуудал улам бүр тулгарах болжээ.
дэлгэрэнгүй
Зохиогчдын тухай
2011/10/29
Жоди Золл Кусек нь Дэлхийн банкны Африкийн бүсийн Үр дүнгийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын зохицуулагч юм.
Рей С.Рист нь Дэлхийн банкны Үйл ажиллагааны үнэлгээний хэлтсийн үнэлгээний ахлах мэргэжилтэн юм.
дэлгэрэнгүй
Оршил
2011/10/29
Түүхэн хөгжлийн явцад төрийн чиг үүрэг өөрчлөгдөж, хөгжихийн хамт өнөө үед сайн засаглал нь нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой хөгжилд хүргэх чухал хүчин зүйл болсон нь илэрхий юм. Аливаа төр даяаршлын эдийн засаг, мэдээлэл, технологийн шинэ шаардлага, түүнчлэн өргөн оролцоо болон ардчилалд уриалсан сорилтуудтай урьд өмнө хэзээ ч байгаагүйгээр тулгарах болсон байна.
дэлгэрэнгүй
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats