Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Өмнөтгөл
Хөгжил дэвшлийг гардан хэрэгжүүлэгчдэд зориулсан гарын авлага
Жоди Золл Кусек
Рей С.Рист

ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОГТОЛЦООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ 10 алхам

Орчуулсан:                      Д. СОЛОНГО, Улс төрийн шинжлэх ухааны магистр
Хянан тохиолдуулсан:   Н. ЭРДЭНЭЧИМЭГ, Эдийн засгийн ухааны магистр
Зөвлөх:                            Ц.ЦЭНДЖАВ, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Засгийн газрын ахлах референт, Төрийн удирдлагын магистр

Энэхүү номыг Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн “Нэг Цонхны Үйлчилгээ” төсөл ивээн тэтгэж хэвлүүлэв.
Дэлхийн банк Вашингтон хот 
©2004 Олон улсын Сэргээн босголт, хөгжлийн банк
Дэлхийн банк
1818 Н гудамж NW
Вашингтон хот Д.С. 20433
Утас: 202-473-1000
Интернэт хаяг: www.worldbank.org
Е-шуудан: feedback@worldbank.org

Зохиогчийн бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан болно.
1 2 3 4 07 06 05 04
Энэ гарын авлагад тусгагдсан үр дүн, тайлбар болон дүгнэлтүүд нь зохиогчдод хамаарах бөгөөд Дэлхийн банкны Гүйцэтгэх захирлуудын зөвлөл болон зохиогчдын харьяаллын улсын Засгийн  газрын үзэл бодлыг илэрхийлэхгүй.
Энэ гарын авлагад тусгагдсан тоо баримтын үнэн зөв эсэхэд Дэлхийн банк баталгаа өгөхгүй. Энд ашигласан газрын зураг дээрх хил хязгаар, өнгө, нэрлэсэн томьёолол болон бусад мэдээлэл нь Дэлхийн банкны зүгээс аливаа бүс нутгийн хууль эрхзүйн статус болон хил хязгаарыг баталгаажуулах болон хүлээн зөвшөөрч буй байдлыг ямарваа нэг байдлаар илэрхийлэхгүй.

Эрх ба зөвшөөрөл
Энэ гарын авлага дахь мэдээллийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Зөвшөөрөлгүйгээр энэ номыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчилэн хэвлэн олшруулах болон дамжуулбал холбогдох хуулийг зөрчих болно. Дэлхийн банк энэ гарын авлагыг түгээн дэлгэрүүлэхийг дэмжих тул зөвшөөрлийг гол төлөв богино хугацаанд даруй олгодог.

Энэ Гарын авлагын аливаа хэсгийг хуулбарлах, хэвлэх зөвшөөрөл авахыг хүсвэл мэдээллийн хамт хүсэлтээ Copyright Clearance Center Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923/USA хаягаар ирүүлнэ үү. Утас: 978-750-8400, факс: 978-750-4470, www.copyright.com.

Зохиогчийн эрх, лиценз, бусад эрхийн талаарх аливаа асуултыг дараах хаягаар ирүүлнэ үү. Offi ce of the Publisher World Bank, 1818 H Street NW, Washington DC 20433, USA. Факс: 202-522-2422, е-мэйл: pubright@worldbank.org

Конгрессын Номын сан Мэдээллийн хэвлэлийн каталоги
Кусек, Жоди Золл, 1952-
Үр дүнд суурилсан Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог хөгжүүлэх 10 алхам: /Жоди Золл Кусек, Рей С.Рист.
Ашигласан материалын жагсаалт, индексын хамт
ISBN 0-8213-5823-5
ISBN 978-99962-0-192-9
1.Засгийн газрын бүтээмж – Хөгжиж буй орнууд – Үнэлгээ.
2.Гүйцэтгэлийн стандарт – Хөгжиж буй орнууд – Үнэлгээ.
3. Засгийн газрын чанарын цогц удирдлага – Хөгжиж буй орнууд – Үнэлгээ
4.Төрийн захиргаа - Хөгжиж буй орнууд – Үнэлгээ. I. Рист, Рей С. II.Гарчиг
JF1525.P67K87 2004
352.3’5 – dc22 DDC
2004045527 338.9`023
K-941


Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (0)

Админы мэдээлэлСэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats